Virksomhedsinfo

TLM Consult ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er 100% konstruktionsorienteret, med speciale indenfor nybyggeri, ombygning og tilbygning.

Vores speciale er bygherrerådgivning og teknisk rådgivning, hvor TLM Consults rådgivning henvender sig til private såvel som til erhverv, kommuner og arkitekter med fokus på konstruktionsopgaver/-projekter.

Vores rådgivning er en kombination af faglighed, konkurrencedygtige priser og et højt serviceniveau overfor kunder og samarbejdspartnere.

Hos TLM Consult ApS er virksomhedens værdigrundlag, at vejen til sund og tillidsskabende forretning går gennem tilfredse kunder og medarbejdere. Det er dette forretningsprincip, som danner grundlag for TLM Consults filosofi.

Ydelser

TLM Consult ApS tilbyder service i form af bygherrerådgivning, statiske beregninger, projektering, tilsyn og byggestyring.

Bygherrerådgivning

Byggeherrerådgivning omfatter bl.a. rådgivning til mindre bygherrer (private eller erhverv) i form af valg af mest optimale løsninger til en byggesag, hjælp til udfærdigelse af materiale til myndighedsbehandling samt teknisk korrespondance for bygherren i forbindelse med byggeriet.

Vi sætter os ind i dine behov, vi sætter dine værdier forrest og vi udfordrer dig som bygherre, således at vision, mål og strategi bliver afklaret.

Den gode start på et projekt handler derfor også om at vælge en bygherrerådgiver, som har en bred erfaring, faglig dybde og ekspertise indenfor alle faser af et projekt. Det er denne rådgivning TLM Consult tilbyder.

Med en bred vifte af kompetencer, hjælpes du til at træffe kvalificerede beslutninger under alle delene af byggeprocessen.

Statiske beregninger

De statiske beregninger kan enten omfatte dele af byggeriet eller hele byggeriet og udarbejdes efter de gældende standarder og normer for placeringen af byggeriet.

Hos TLM Consult tilbyder vi udførelse af blandt andet flg. statiske beregninger:

 • Bjælker, søjler og vægge
 • Elementbyggeri
 • Etageadskillelse
 • Fundamenter
 • Nedrivning af væg
 • Stålrammer
 • Ændring af bærende konstruktioner
 • Specielle bygningskonstruktioner, som betonelementbygninger og stålkonstruktioner

Den statiske dokumentation inkluderer en beskrivelse af projektets forudsætninger, statiske beregninger, konstruktionstegninger m.v.

Kravet til statisk dokumentation fremgår af Bygningsreglementet af 2015 (BR15) – mens udarbejdelse af statisk dokumentation er blevet beskrevet i Statens Byggeforsknings institut SBI – anvisning 223 (SBI223).

Projektering

I samarbejde med byggeriets øvrige parter (arkitekter, bygherrer og entreprenører) hjælper TLM Consult med finde løsninger, der opfylder arkitektens og bygherrens krav til funktionalitet og udseende, og som samtidig er bygbare, forståelige og økonomiske overfor entreprenøren.

Tilsyn og byggestyring

Det er væsentligt at fejl og mangler rettes så tidligt som muligt i løbet af selve udførelsesprocessen og ikke først efter mangelgennemgangen. Herved undgås tidsspild og misforståelser, der i værste tilfælde kan udvikle sig tvister. Det er tilsynets opgave at kontrollere om fejlene rettes efter at de er påtalt og noteret i byggemødereferat eller tilsynsnotat.

TLM Consult kan tilbyde at udføre tilsyn med kvaliteten af det på byggepladsen udførte arbejde samt at påpege hvis der er noget, som ikke er i overensstemmelse med det gældende projektgrundlag, almindelige udførelsesmetoder og regler.

Desuden kan TLM Consult evt. også tilbyde at udføre byggestyringen dvs. afholde byggemøder, ajourføre tidsplaner og følge økonomien.

Tilsyn og Byggestyring er opgaver at TLM Consult godt kan udføre uden selv at have udført beregningerne eller projekteringen og TLM Consult kan herved implementeres sent i en byggesag, hvis én eller flere af parterne føler behov for dette.

Referencer

Dette projekt er endnu ikke afsluttet fra kundens side, billede tilgår ved afslutning

Dette projekt er endnu ikke afsluttet fra kundens side, billede tilgår ved afslutning

Dette projekt er endnu ikke afsluttet fra kundens side, billede tilgår ved afslutning

Om TLMconsult

TLM Consult ApS er stiftet pr. juli måned 2017 – med beliggenhed i Herfølge, men udføres opgaver over hele Danmark. Vi er klar til at bistå med vores ekspertise og give rådgivning om byggeprojekter overalt i landet.

Det er TLM Consults mål at give så en professionel og fyldestgørende rådgivning at du som kunde får det optimale produkt med høj kvalitet og korrekte egenskaber, der er nødvendig for at opfylde behovene og ønsker til den rigtige pris – dette står TLM Consults medarbejdere klar til at hjælpe med.

Troels Lau Mattisson Diplomingeniør

Forsikringstryghed

TLM Consult er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og har med medlemskabet tegnet de nødvendige forsikringer hos IDA Forsikring herunder rådgiveransvarsforsikring. TLM Consults professionelle rådgiver forsikring dækker 10.000.000,- DKK. Det maksimale beløb ved personskade, tingskade og/eller tab, som TLM Consult kan pådrages erstatningsansvar for er begrænset til de førnævnte beløb. Ved ønske om større dækning er der mulighed for at tegne en særskilt projektansvarsforsikring – hvilket normalt kun er nødvendigt for større projekter.

Tilbudsforudsætninger for ingeniørrådgivning

I forbindelse med modtagelse af tilbud fra TLM Consult er der nogle forudsætninger og betingelser – du kan herunder læse de generelle forudsætninger og betingelser. Har du spørgsmål til disse, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

 • Betalingsbetingelser 14 dage efter fremsendte projekt
 • Betaling sker ved fremsendelse af faktura
 • For tilbud gælder almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand – ABR89.
 • For tilbud gælder DANSKE ARK og FRI’s standardforbehold af juni 2007
 • Evt. ydelser ud over det i tilbuddet anførte udføres efter medgået tid med timesats
 • Tilbuddet er gældende 8 uger fra den dato tilbuddet er afsendt til modtager.
 • TLM Consult er berettiget til at anvende projekter som reference på virksomhedens hjemmeside, dog under forudsætning at dette ikke krænker evt. ophavsrettigheder eller lignende.

Ved spørgsmål eller kommentarer til tilbuddet er I velkomne til at kontakte os, ligesom vi meget gerne deltager i møde for uddybning/afklaring af det fremsendte tilbud.

Værdigrundlag

TLM Consults værdigrundlag er fællesnævneren for måden der arbejdes, tænkes og ageres efter.

Fokus, Der fokuseres på finde den optimale løsning til kunden ud fra ønsker, krav og pris.

Faglighed, Indenfor teknisk rådgivning og bærende konstruktioner er fagligheden høj og opdateret.

Ansvar, Det tages ansvar for kvaliteten af det udførte arbejde – opgaver løses professionelt og som aftalt med kunden.

Kontakt

Kom i kontakt

Vil du vide mere om vores ingeniørrådgivning er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt oplysninger

Adresse Vordingborgvej 90A
4681 Herfølge

Telefon 2365 4834

E-mail [email protected]